Proiecte de hotarare

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect-de-hotarare-taxa-speciala-atestat--produc-tor.pdf (80 KB)
Descarca proiect-hot-r-re--taxe-speciale-v-nzare--teren.pdf (356 KB)
Descarca proiect-de-hotarare-imp-si-taxe-2016.pdf (69 KB)
Descarca anexa-1-la-hcl-tabloul-imp.-si-taxe.pdf (227 KB)
Descarca anexa-2-la-hcl.pdf (41 KB)
Descarca expunere-de-motive.pdf (48 KB)
Descarca raport-specialitate-taxe-2016.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL al comunei Barasti.pdf (340 KB)


2017
Descarca anunț proiect hotarare regulament aparatul propriu.pdf (174 KB)
Descarca PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT APARAT PROPRIU IN LUCRU.pdf (490 KB)
Descarca raport proiect regulament organizare aparat propriu primar.pdf (190 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2017.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pt inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si a terenurilor apartinand dom public si privat al comunei Barasti.pdf (147 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxelor pt utilizarea temporara a terenurilor aflate in administrarea CL si a altor institutii publice aflate in subordinea CL pe anul 2017.pdf (177 KB)


2018
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018.pdf (125 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018.pdf (240 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza admin-teritoriala a comunei Barasti.pdf (3 MB)
Descarca Proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2019 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe.pdf (55 KB)


2019
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul modernizare sistem alimentare cu apa.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni februarie-aprilie 2019.pdf (48 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local.pdf (71 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019.pdf (68 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2019-2020.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Barasti, judetul Olt.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea PUG al comunei Barasti si a Regulamentului local de urbanism aferent.pdf (74 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 42 din 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (102 KB)


2020
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie-mai 2020.pdf (67 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza studiu de fezabilitate pt proiectul - infiintare retea de distributie gaze naturale 2020.pdf (409 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2021 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru sem.II 2019.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare act aditional nr 4 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018.pdf (62 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget pe anul 2020.pdf (42 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim.I al anului 2020.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiuni privind serviciile sociale din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala al aparatului de specialitate.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei pe anul 2020.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului administratorului SC PRESTARI BARASTI, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019.pdf (52 KB)
Descarca proiect de hotarare privind demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2021 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe, amenzilor, prin indexare cu rata inflatiei in procent de 3,8.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL pe lunile iulie-septembrie 2020.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pt trim. I 2020 si stabilire masuri de eficientizare a acestei activitati.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 5 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018 incheiat intre comuna Barasti si Asocierea SC DAFICOM CONSTRUCT INSTANT SRL - lider ofertant.pdf (62 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la trim. II 2020.pdf (73 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiuni privind serviiile sociale ale Centrului de Ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societatii PRESTARI BARASTI SRL.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind legalizarea constructiilor executate fara autorizatie de construire.pdf (70 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei Barasti.pdf (68 KB)
Descarca Anexa proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social.pdf (33 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 6 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social.pdf (934 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2021.pdf (319 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind demisia consilierului local Stanescu Ionel.pdf (350 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor CL ai comunei Barasti in Consiliul de administratie al Sc. Gim. Barastii de Vede.pdf (412 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inregistrarea Primariei comunei Barasti in sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul SNEP.pdf (93 KB)


2021
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2021.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchirierea pasunilor disponibile prin atribuire directa aflate in prop. privata a comunei Barasti.pdf (236 KB)

 


2022

Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie - aprilie 2022.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare .pdf (83 KB)
Descarca Raport de specialitate privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (109 KB)
Descarca Regulament taxa final .pdf (180 KB)
Descarca Anexa nr. 1 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (101 KB)
Descarca Anexa nr. 2 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (85 KB)
Descarca Anexa nr. 3 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (106 KB)
Descarca Anexa nr. 4 la Regulamentul privind taxa de salubrizare.pdf (60 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe august 2022.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si canalizare.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim III 2022.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren situat pe strada Principala,nr.14.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2023.pdf (107 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2022 al com.Barasti.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2023.pdf (153 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata mai mare de 12 tone pentru anul 2023.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei Primarului nr 168 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Barasti pe anul 2022.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - 2022.pdf (173 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC PRESTARI BARASTI SRL - 2022.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2022, a listei de investiii si estimari pe anii 2023-2025 - 2022.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.12.2021 - 2022.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului comunei Barasti pe anul 2021 - 2022.pdf (484 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav - 2022.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la hcl nr 46 din 2021 privind modificarea anexei 3 la hcl nr 60 din 2019 - 2022.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a invatamantului preuniv. de stat organizat pentru anul scolar 2022-2023 - 2022.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 151 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2021 - 2022.pdf (74 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 4,00 ha pasune aflata in T17 - Cocoru - 2022.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pasune incheiat intre primarie si dna Guinea Efrimita - 2022.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere pasune inregistrat cu nr 1503 din 19.04.2021 intre primarie si dna Dumitru Luminita Elena - 2022.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si modelul contractului de delegare gestiune pentru Serviciul Public de Alimentare cu apa si de canalizare a localitatii - 2022.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I 2022.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de constructie gard,betonare curte si constructie scena pentru Sc.Gim. Barastii de Vede - 2022.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre comuna Barasti si comuna Tatulesti pt implementare proiect - Infiintare retea de gaze naturale - 2022.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de aur 2022, acordarea distinctiei Diploma de aur pentru fidelitate matrimoniala si a unui premiu de 200 lei - 2022.pdf (67 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul UAT in anul 2022.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiuni privind serviciile sociale aferente Centrului de Ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc - 2022.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de inchiriere a utilajelor aflate in patrimoniul primariei incepand cu data de 01.01.2023 - 2022.pdf (113 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea furnizarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru o perioada de 90 zile - 2022.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 - 2022.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 59 din 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al Comunei Barasti persoanelor cu o contributie majora la realizarea obiectivelor importante la nivel local - 2022.pdf (70 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea Planului Anual al achizitiilor publice pe anul 2022 aprobat prin hcl nr 59 din 2021 - 2022.pdf (173 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a CL pe perioada lunilor august - octombrie 2022.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare atribuire Contract de delegare prin concesiune a Serv. Public de Alim. cu Apa si Canalizare catre SC PRESTARI BARASTI SRL - 2022.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - Reabilitare moderata a sediului Primariei Comunei Barasti prin PNRR - 2022.pdf (164 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor - 2022.pdf (151 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2021 la SC PRESTARI BARASTI SRL - 2022.pdf (52 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Comunal Viitorul Barasti - 2022.pdf (74 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.II 2022.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarii de secare si amenajare a lacului comunal Chirci - 2022.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pentru Proiectul de investitii - Construire blocuri locuinte sociale cu 24 de unitati locative - 2022.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pentru Proiectul de investitii - Infiintare retea de gaze naturale in comuna Barasti - 2022.pdf (73 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii - Clubului Sportiv Comunal Viitorul Barasti - 2022.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului - Hora taraneasca alaturi de fii satului in anul 2022 si a programului de desfasurare a evenimentului - 2022.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Infiintarea unui punct de reincarcare vehicule electrice in Comuna Barasti - 2022.pdf (155 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bug. local de venituri si cheltuieli al com.Barasti pe anul 2022.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei august 2022.pdf (117 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei iulie 2022.pdf (105 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trim.I 2022 si stabilire masuri eficientizare - 2022.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare depunere proiect - Reabilitarea integrata a Sc. Gim. Barastii de Vede, Comuna Barasti,jud.Olt - 2022.pdf (410 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin, specializate pt. adm.publica Barasti - 2022.pdf (159 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 1 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serv. de Alim. cu Apa si Canalizare - 2022.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bug. pentru trim.III 2022.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.III 2022.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Barasti, jud. Olt - 2022.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren situat in comuna Barasti,sat Barasti de Vede - 2022.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza legii 416-2001 in anul 2020 - 2022.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice aferente anului 2023 - 2022.pdf (107 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe decembrie 2022.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe octombrie 2022.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe septembrie 2022.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului pe 2022 la SC PRESTARI BARASTI SRL - 2022.pdf (118 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului pe decembrie 2022 la SC PRESTARI BARASTI SRL - 2022.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Barasti pe 2023 - 2022.pdf (153 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare membru in consiliu de administratie al Sc. Gim. Barastii de Vede - 2022.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii aflati in cadrul Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc - 2022.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata mai mare de 12t pentru 2023.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului nr 137 din 2022 privind rectificare buget local pe septembrie 2022.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului nr 168 din 2022 privind rectificare buget local pe 2022.pdf (108 KB)


2023


Descarca Anexa nr.1 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - 2023.pdf (104 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL pe lunile februarie - aprilie 2023.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - 2023.pdf (117 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget 2023,lista investitii si estimari pe anii 2024-2026.pdf (80 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget ianuarie 2023 SC PRESTARI BARASTI.pdf (118 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii constructiei Scoala cu clasele I-IV Mereni - 2023.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.12.2022.pdf (115 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pentru Proiectul - Construire Blocuri Locuinte Sociale cu 24 de unitati locative - 2023.pdf (79 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare - HUB DE SERVICII MMSS - 2023.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului comunei Barasti - 2023.pdf (163 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav - 2023.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Barasti, jud.Olt - 2023.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a invatamantului preuniv. de stat organizat la nivelul comunei pentru anul scolar 2023-2024.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale - Administratie - 2023.pdf (64 KB)
Descarca anexa Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului - organigrama,numar personal,stat functii si pondere functii publice pentru anul 2023.pdf (74 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului - organigrama,numar personal,stat functii si pondere functii publice pentru anul 2023.pdf (108 KB)
Descarca Raport de Specialitate privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului - organigrama,numar personal,stat functii si pondere functii publice pentru anul 2023.pdf (91 KB)
Descarca Referat de aprobare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului - organigrama,numar personal,stat functii si pondere functii publice pentru anul 2023.pdf (70 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor - 2023.pdf (220 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor - 2023.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 38 din 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf (95 KB)
Descarca Raport de Specialitate privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor - 2023.pdf (73 KB)
Descarca Referat de Aprobare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor - 2023.pdf (84 KB)
Descarca Proiect de Hotarare revocare HCL.pdf (45 KB)
Descarca Proiect de Hotarare Pret Prestari Barasti.pdf (62 KB)
Descarca Convocare Nr. 389 din 23.02.2023.pdf (56 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare cont de executie bugetara la trimestrul I 2023.pdf (109 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare depunere proiect - Dotarea invatam. preuniv. din Comuna Barasti,jud. Olt.pdf (96 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind demisia consilierului local Necula Adrian si vacantarea mandatului de consilier local.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13.8%.pdf (81 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind interzicere pescuit recreativ in lacul Chirci situat in comuna Barasti.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 16 din 02.03.2023 privind aprobarea trecerii din inventarul dom.public in cel privat al obiectivului Sc. cu cls. I-IV Mereni.pdf (97 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind indexare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13.8%.pdf (230 KB)
Descarca Raport de specialitate privind aprobare depunere proiect - Dotarea invatam. preuniv. din Comuna Barasti,jud. Olt.pdf (74 KB)
Descarca raport de specialitate privind demisia consilierului local Necula Adrian si vacantarea mandatului de consilier local.pdf (64 KB)
Descarca Raport de specialitate privind interzicere pescuit recreativ in lacul Chirci situat in comuna Barasti.pdf (66 KB)
Descarca Raport de specialitate privind revocarea HCL nr 16 din 02.03.2023 privind aprobarea trecerii din inventarul dom.public in cel privat al obiectivului Sc. cu cls. I-IV Mereni.pdf (67 KB)
Descarca raport specialitate privind indexare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13.8%.pdf (82 KB)
Descarca Referat aprobare privind aprobare cont de executie bugetara la trimestrul I 2023.pdf (68 KB)
Descarca referat constatator privind demisia consilierului local Necula Adrian si vacantarea mandatului de consilier local.pdf (84 KB)
Descarca Referat de aprobare privind aprobare depunere proiect - Dotarea invatam. preuniv. din Comuna Barasti,jud. Olt.pdf (80 KB)
Descarca referat de aprobare privind indexare impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13.8%.pdf (67 KB)
Descarca Referat de aprobare privind interzicere pescuit recreativ in lacul Chirci situat in comuna Barasti.pdf (67 KB)
Descarca Referat de aprobare privind revocarea HCL nr 16 din 02.03.2023 privind aprobarea trecerii din inventarul dom.public in cel privat al obiectivului Sc. cu cls. I-IV Mereni.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea anexei la hcl nr 6 din 2023 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale - Administratie.pdf (77 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind modificarea anexei la hcl nr 6 din 2023 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale - Administratie.pdf (84 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri