Proiecte de hotarare

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect-de-hotarare-taxa-speciala-atestat--produc-tor.pdf (80 KB)
Descarca proiect-hot-r-re--taxe-speciale-v-nzare--teren.pdf (356 KB)
Descarca proiect-de-hotarare-imp-si-taxe-2016.pdf (69 KB)
Descarca anexa-1-la-hcl-tabloul-imp.-si-taxe.pdf (227 KB)
Descarca anexa-2-la-hcl.pdf (41 KB)
Descarca expunere-de-motive.pdf (48 KB)
Descarca raport-specialitate-taxe-2016.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL al comunei Barasti.pdf (340 KB)


2017
Descarca anunț proiect hotarare regulament aparatul propriu.pdf (174 KB)
Descarca PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT APARAT PROPRIU IN LUCRU.pdf (490 KB)
Descarca raport proiect regulament organizare aparat propriu primar.pdf (190 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2017.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pt inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si a terenurilor apartinand dom public si privat al comunei Barasti.pdf (147 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxelor pt utilizarea temporara a terenurilor aflate in administrarea CL si a altor institutii publice aflate in subordinea CL pe anul 2017.pdf (177 KB)


2018
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018.pdf (125 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018.pdf (240 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza admin-teritoriala a comunei Barasti.pdf (3 MB)
Descarca Proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2019 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe.pdf (55 KB)


2019
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul modernizare sistem alimentare cu apa.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni februarie-aprilie 2019.pdf (48 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local.pdf (71 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019.pdf (68 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2019-2020.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Barasti, judetul Olt.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea PUG al comunei Barasti si a Regulamentului local de urbanism aferent.pdf (74 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 42 din 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (102 KB)


2020
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie-mai 2020.pdf (67 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza studiu de fezabilitate pt proiectul - infiintare retea de distributie gaze naturale 2020.pdf (409 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2021 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru sem.II 2019.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare act aditional nr 4 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018.pdf (62 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget pe anul 2020.pdf (42 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim.I al anului 2020.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiuni privind serviciile sociale din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala al aparatului de specialitate.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei pe anul 2020.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului administratorului SC PRESTARI BARASTI, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019.pdf (52 KB)
Descarca proiect de hotarare privind demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2021 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe, amenzilor, prin indexare cu rata inflatiei in procent de 3,8.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL pe lunile iulie-septembrie 2020.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pt trim. I 2020 si stabilire masuri de eficientizare a acestei activitati.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 5 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018 incheiat intre comuna Barasti si Asocierea SC DAFICOM CONSTRUCT INSTANT SRL - lider ofertant.pdf (62 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la trim. II 2020.pdf (73 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiuni privind serviiile sociale ale Centrului de Ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societatii PRESTARI BARASTI SRL.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind legalizarea constructiilor executate fara autorizatie de construire.pdf (70 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei Barasti.pdf (68 KB)
Descarca Anexa proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social.pdf (33 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 6 la contractul de lucrari nr 2691 din 30.08.2018.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social.pdf (934 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2021.pdf (319 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind demisia consilierului local Stanescu Ionel.pdf (350 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor CL ai comunei Barasti in Consiliul de administratie al Sc. Gim. Barastii de Vede.pdf (412 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inregistrarea Primariei comunei Barasti in sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul SNEP.pdf (93 KB)


2021
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2021.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchirierea pasunilor disponibile prin atribuire directa aflate in prop. privata a comunei Barasti.pdf (236 KB)

 


2022

Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie - aprilie 2022.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare .pdf (83 KB)
Descarca Raport de specialitate privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (109 KB)
Descarca Regulament taxa final .pdf (180 KB)
Descarca Anexa nr. 1 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (101 KB)
Descarca Anexa nr. 2 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (85 KB)
Descarca Anexa nr. 3 la Regulamentul privind taxa de salubrizare final.pdf (106 KB)
Descarca Anexa nr. 4 la Regulamentul privind taxa de salubrizare.pdf (60 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe august 2022.pdf (126 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri