Expuneri de motive

Primaria Barasti

Descarca expunerea de motive nr 2608 din 19.10.2016 aprobare ROF a Cl al comunei Barasti.pdf (70 KB)
Descarca expunerea de motive nr 3022 din 14.11.2017 stabilire impozite si taxe locale pe anul 2018.pdf (57 KB)
Descarca expunerea de motive nr 2236 din 2017.pdf (69 KB)
Descarca expunerea de motive nr 3166 din 2017.pdf (68 KB)
Descarca expunerea de motive privind revocarea hcl nr 36 din 2017.pdf (83 KB)


2018

Descarca expunerea de motive nr 3232 din 08.11.2018.pdf (49 KB)


2019
Descarca expunerea de motive privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.pdf (107 KB)
Descarca expunerea de motive privind actualizarea indicatorilor teh-econ aferenti obiectivului de investitii privind implementarea proiectului amenajare teren de sport tribuna spectatori si imprejmuire.pdf (78 KB)
Descarca expunerea de motive privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni februarie-aprilie 2019.pdf (42 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC Prestari Barasti SRL.pdf (57 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea contului de executie a bugetului local.pdf (74 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019.pdf (56 KB)
Descarca expunerea de motive privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2019-2020.pdf (75 KB)
Descarca expunerea de motive privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%.pdf (68 KB)
Descarca expunerea de motive privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente din comuna Barasti, judetul Olt.pdf (74 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri