Comisii de specialitate

Primaria Comunei Bărăști

I Comisia de specialitate pe domenii de activitate pentru administraţie publică locală, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,agricultură,administrarea domeniului public şi privat al comunei:

1. Presedinte – Ionescu Marin
2. Secretar - Litoiu Marian
3. Membru - Tudosie Dumitru

 

II Comisia pentru amenajare teritoriu si urbanism, realizare lucrari publice, juridic, organizare, protectie mediu:

1. Presedinte – Stanescu Ionel
2. Secretar - Boeru Marius
3. Membru - Gealapu Vergil

 

III Comisia de specialitate pe domenii de activitate pentru apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială,sănătate şi familie, culte, activităţi ştiinţifice, învăţământ,cultură,activităţi sportive şi de agrement:

1. Presedinte - Necula Adrian
2. Secretar - Marinescu Dumitru
3. Membru - Belghiru Alexandra

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri