Comisii de specialitate

Primaria Comunei Bărăști

I Comisia de specialitate pe domenii de activitate pentru administraţie publică locală, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,agricultură,administrarea domeniului public şi privat al comunei,
1. Presedinte – Ionescu Marin
2. Secretar - Litoiu Marian
3. Membru - Tudosie Dumitru

 

II COMISIA PENTRU AMENAJARE TERITORIU SI URBANISM, REALIZARE LUCRĂRI UBLICE,JURIDIC,ORGANIZARE,PROTECŢIE MEDIU
1. Presedinte – Popa Ionut
2. Secretar - Boeru Marius
3. Membru - Gealapu Vergil

 

III Comisia de specialitate pe domenii de activitate pentru apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială,sănătate şi familie, culte, activităţi ştiinţifice, învăţământ,cultură,activităţi sportive şi de agrement.
1. Presedinte - Necula Adrian
2. Secretar - Marinescu Dumitru
3. Membru - Belghiru Alexandra
 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri